Chat ngay

Chia Sẻ 20 Trang Web Free Stock Cho Các Designers

Thấu hiểu được nhu cầu tìm và sử dụng các nguồn ảnh/video/icon/illustration chất lượng, hôm nay mình sẽ chia sẻ 20 trang Free Stock tới các bạn designer

Cùng theo dõi các trang Trang Web Free Stock CHO CÁC DESIGNERS nhé:

ILLUSTRATION: 01. https://www.freepik.com/ 02. https://en.ac-illust.com/ 03. https://www.vectorstock.com/ 04. https://www.istockphoto.com/vi 05. https://www.vecteezy.com/
VIDEO 01. https://www.clipstill.com/ 02. https://www.videezy.com/ 03. https://www.videvo.net/ 04. https://www.pexels.com/vi-vn/ 05. https://www.stockio.com/
ICON: 01. https://www.flaticon.com/ 02. https://icons8.com/icons/set/stock 03. https://www.iconfinder.com/ 04. https://icon-icons.com/ 05. https://thenounproject.com/
01. https://unsplash.com/ 02. https://www.pexels.com/vi-vn/ 03. https://pixabay.com/vi/ 04. https://stocksnap.io/ 05. https://www.freeimages.com/

Sưu tầm: nghiendesign.vn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *